82 Ford XE Falcon Ghia Utility White

Original custom drawing of classic car:

82 Ford XE Falcon Ghia Utility White

Size
Presentation